Slideshow Image 2

ကားမိုင္းၿမိဳ႕အတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါးတားဆီးေရးပညာေပးဆိုင္းဘုတ္တင္လႈပ္ရွားမႈ

ကားမိုင္းၿမိဳ႕တြင္ ဘိန္းမဲ၊ ဘိန္းျဖဴ ႏွင့္ေဆးျပား(ရာမ) ေရာင္းဝယ္မႈမ်ားျပားေသာေၾကာင့္ လူငယ္မ်ား၊ အိမ္ေထာင္သည္အမ်ိဳးသားမ်ား မူးယစ္ေဆးဝါး၏ ေက်းကြ်န္ျဖစ္ေန၍ အိမ္ေထာင္ေရးျပႆနာ၊ လူမႈစီးပြားေရးျပႆနာ၊ကိုယ္က်င့္တရားပိုင္းဆိုင္ရာျပသနာ၊ က်န္းမာေရး ျပသနာ၊ ပညာေရးျပသနာ အမ်ိဳးမ်ိဳးႀကံဳေတြ႕ေနရပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါေ၍ ကားမိုင္းၿမိဳ႕အတြင္းရွိ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားျဖစ္ၾကေသာေ ဂၚရီေက်းရြာအုပ္စု၊ ေကာင္ရာေက်းရြာအုပ္စု၊ နန္႔စီးအင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ကထန္ယန္ေက်းရြာအုပ္စု၊ နန္႔ယားေက်းရြာအုပ္စု၊ ကပ္ေမွာ္ဇြပ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ဆိုင္းဖေရာ္ေက်းရြာအုပ္စုရွိ ရြာေပါင္း (၁၀) ေက်ာ္ ျဖစ္ေသာ ေဂၚရီေက်းရြာမွ နန္႔တိန႔္ေက်းရြာအထိ၊ ဖားကန္႔လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္ဘုရားေက်ာင္းဝင္၌ မူးယစ္ေဆးဝါးတားဆီးေရးပညာေပးဆိုင္းဘုတ္ (Drug Awarness poster Campaign) Vinyl (၆၀) ကို စိုက္ထူထားၾကပါသည္။ ေက်းရြာတိုင္း၊ ရပ္ကြက္္တိုင္းတြင္လည္း မူးယစ္ေဆးဝါး တားဆီးေရးေကာ္မတီမ်ား အခိုင္အမာဖြင့္လွစ္ျခင္းကို ၂လည္းျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

၁.၉.၂၀၁၄ (တနလၤာေန႔) နံနက္(၈း၀၀) နာရီမွ ညေန(၄း၀၀) နာရီအထိေ ကာင္ရာေက်းရြာအုပ္စုရွိ မူးယစ္ေဆးဝါးတားဆီးေရးေကာ္မတီမ်ား ဦးေဆာင္၍ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ရပ္ရြာလူႀကီးမ်ားပါဝင္၍ တစ္အိမ္တက္ဆင္း အႀကံေပး၊ ပညာေပးျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ တစ္အိမ္တက္ဆင္း
ပညာေပးအစီအစဥ္ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလကုန္အထိ ျပဳလုပ္သြားျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲသူမ်ားသည္ မိမိကုိယ္ကုိ ႀကိဳးစား၍ ဘိန္းျဖတ္မည္ဟု ကတိခံဝန္ၾကျပီး၊  ယခုအခ်ိန္တြင္ မူးယစ္စေဆးဝါးသံးစြဲ၍ ဘိန္းျဖတ္ရန္အတြက္ KBC Mungkan Ninghtoi ေက်ာင္း၌ (၂)ဦး၊
ျမစ္ဆံုေအာင္ျမင္သာ ကတ္သလစ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးဦးေဆာင္၍ ဖြင့္လွစ္ထားေသာေ က်ာင္း၌ (၄)ဦး ေစလႊတ္ထားၾကပါသည္။ ဆက္လက္၍ ဘိန္းျဖတ္လိုသူမ်ားကိုလည္း ကူညီသြားၾကမည္း ျဖစ္ေၾကာင္းႏ်င့္၊ မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္ူသူမ်ားကိုလည္း အသိေပးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။


MATUT HTI NA »

ညီညြတ္ေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ ပထမအၾကိမ္ညီလာခံ ထုတ္ျပန္ခ်က္


MATUT HTI NA »

ခရစ္ယာန္ဘာသာေရး ဆရာမ်ားအား ဗမာစစ္တပ္မွေခၚယူသတိေပး

မိုးညင္းျမိဳ႕နယ္၊ အင္းေတာ္ၾကီးေဒသ၊ နမ္းမြန္းေက်းရြာ ခရစ္ယာန္ ဓမၼဆရာမ်ားအား KIA တပ္စခန္းမ်ားသို႔ မသြားၾကရန္ ေခၚယူ ျခိမ္းေျခာက္ သတိေပး ေၾကာင္း သိရသည္။

တပ္မ (၆၆)၊ အမွတ္ (၆) ေျချမန္တပ္-ခြဲ (၁)မွ ဗိုလ္ၾကီး ေသာ္ဇင္ေအာင္မွ ယေန႔မြန္းလြဲ ၂း၀၀ နာရီ အခ်ိန္တြင္ တပစခန္းသို႔ဆင့္ ေခၚျပီးၾကိမ္းေမာင္းတားျမစ္ေၾကာင္း၊ ကက္သလစ္အသင္း ေတာ္မွ ဆရာ (၂) ပါး ႏွင့္ ႏွစ္ျခင္း အသင္းေတာ္မွ ဆရာ (၅) ပါးသြားေတြ႕ေၾကာင္း ဓမၼဆရာမ်ားမွ ေျပာၾကားရာတြင္ “ကြ်န္ေတာ္တို႔က ယံၾကည္သူအသင္းသားမ်ား ေခၚရင္ဘယ္ေနရာမဆိုသြား ရမည္႔တာ၀န္ ရွိေၾကာင္း၊ ရန္သူ၊ မိတ္ေဆြမခဲြျခားပဲ အသင္းသားမ်ား ရဲ႕၀ိညာဥ္ေရးရာ ကိုသာဦးေဆာင္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း” ေျပာျပေသာ္လည္း လက္မခံပဲ ျခိမ္းေျခာက္ တားျမစ္ေၾကာင္း မိနစ္ (၄၀) ခန္႔ ၾကာေအာင္ သတိေပးေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။


MATUT HTI NA »

အစိုးရစစ္တပ္၏ ျပည္သူ႔ အေပၚႏွိပ္စက္ၿခင္း

မိုးမိတ္ ၿမိဳ႕နယ္၊ မန္ရွီေက်းရြာမွ အသက္ (၃၈) ႏွစ္ ရွိ္ဦးအိုက္ဇက္အား အစိုးရ စစ္တပ္၊ တပ္မ (၇၇) မွ ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ခ့ဲေၾကာင့္သိရသည္။

အစိုးရစစ္ေၾကာင္း မန္ရွီရြာထဲ၀င္လာၿပီး ဦးအိုက္ဇက္ကို ဖမ္းစီးတုပ္ေႏွာင္ကာ အစိုးရ စစ္တပ္ ၏ စစ္ဗိုလ္ ၀တ္စုံကို ၀တ္ဆင္ ေစျပီး စစ္ေၾကာင္း ေရွ႕ဆံုးမွ မိႈင္းဗံုးအကာ အကြယ္ အျဖစ္ေလွ်ာက္ ေစေၾကာင္း၊ ၄င္း ၀တ္စံုကို ၀တ္ဆင္ရန္ ျငင္းဆန္ေသာ ေၾကာင့္ျပင္းထန္ စြာရိုက္ႏွက္ခ့ဲေၾကာင္း၊ ၾသဂုတ္လ (၁၇-၂၁) ရက္ေန႔ထိ (၄) ရက္ ဆက္တိုက္ ထိုက့ဲသို႔ျပဳလုပ္ ခ့ဲေၾကာင္း ႏွိပ္စက္ ဒဏ္ရာမ်ား ျပင္းထန္  ျပင္းထန္၍ လမ္းမ ေလွ်ာက္ႏိုင္ ေတာ့ေသာ အခါမွ လမ္းခုလပ္တြင္ ပစ္ထားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိေသာရြာသားမ်ား ရြာသိ္ု႔ျပန္လည္ေပြ႔ခ်ီခ့ဲေၾကာင္းသိရသည္။

ယခုအခါ ဦးအိုက္ဇက္သည္ မိမိ ရြာသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိျပီျဖစ္ေသာ္လည္း ႏွိပ္စက္ထားေသာ ဒဏ္ရာမ်ားေၾကာင့္ မိမိ ေနအိမ္တြင္ ေဆး၀ါးကုသေန ေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။


MATUT HTI NA »

တပ္မ (၁၁) မွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ မုိင္းရွင္းအျဖစ္ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြား

ေကအုိင္အုိအစုိးရ ရွမ္းျပည္ အေျခစုိက္ ေကအုိင္ေအ တပ္မဟာ (၄) အုပ္ခ်ဳပ္နယ္ေျမသုိ႔ ဗမာအစုိးရ တပ္မ (၁၁) သည္ စစ္အင္အား အလံုးအရင္းျဖင့္ ထုိးစစ္ဆင္လာေသာေၾကာင့္ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ ေကအုိင္ေအ တပ္ရင္း (၃၈) ေသဒျဖစ္ေသာ မံုကူနယ္ ထိန္ရခက္ Htingra Hkyet ဘက္သုိ႔ ေမလ (၁၆) ရက္ေန႔ မနက္ (၉း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ဗမာစစ္တပ္မွ ထုိးစစ္ဆင္ ၀င္ေရာက္လာျပီး ေက်းရြာရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ ဤသုိ႔ေခၚေဆာင္သြားျပီး ေကအုိေအ တပ္ရင္း (၃၈) သုိ႔ ထုိးစစ္ဆင္ရာ စစ္ေၾကာင္းေရွ႔တြင္ မုိင္းရွင္း အျဖစ္ေခၚေဆာင္သြားတာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္ ေရွ႔တန္းမွ မုိင္းေပါက္ကြဲ သံမ်ား အၾကိမ္ၾကိမ္ၾကားေနရေသာေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားျခင္းခံရေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ မိသားစုမ်ားႏ်ွင့္ ေသဒခံျပည္သူမ်ား စုိးရိမ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ 

ျပီးခဲ့တဲ့အပါတ္က လြယ္လတ္ခ္ေက်းရြာမွ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားေသာ ေက်းရြာသား မ်ားကုိလည္း ယခုအခ်ိန္ထိ လြတ္ေပးျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရပါသည္။


MATUT HTI NA »

UNFC ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုေတြ႔ဆံုပြဲ၊ ျမစ္ၾကီးနား


MATUT HTI NA »

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္း တုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား ေတြ႔ဆံုႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ


MATUT HTI NA »

ဗုဒၶဘုန္းၾကီးကုိ ခလရ (၃၂၁) မွတားဆီးျခိမ္းေျခာက္

ကခ်င္ျပည္နယ္ ၀ုိင္းေမာ္ျမိဳ႔နယ္၊ ေအာင္ေျမ (၂) ေက်းရြာႏွင့္ ေရႊေညာင္ပင္ေက်းရြာၾကားတြင္ ေမလ (၁၂) ရက္ေန႔ မနက္ (၁၀း၃၀) အခ်ိန္ခန္႔၌ ဗမာစစ္တပ္ ခလရ (၃၂၁) တပ္မွ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းၾကီးတစ္ပါးကုိ တားဆီးျပီး ျခိမ္းေျခာက္ စစ္ေဆးေမးျမန္းမွဳမ်ား ျပဳလုပ္ေသာေၾကာင့္ ဘုန္းၾကီးမွ သဃာၤန္းကုိ ကားလမ္းေပၚတြင္ ခြ်တ္ပံုျပီး ကိုယ္လံုးတီးျဖင့္ ကားလမ္းအတုိင္းထြက္ခြာသြားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ထုိသုိ႔ ကုိယ္လံုးတီး မထြက္ခြာမွီ ဗမာစစ္တပ္မ်ားကုိ ဂ်ပန္ေတြလည္းတုိက္ပါေစ၊ ေမရိကန္ေတြလည္းတုိက္ပါေစ၊ အဂၤလိပ္ေတြလည္း တုိက္ပါစေ၊ အားလံုး လာတုိက္ၾကပါေစ ဆုိျပီး ဆဲဆုိ ၾကိမ္းေမာင္းျပီး ထြြက္ခြာသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။


MATUT HTI NA »